ลูกค้า บ้านและเพื่อนร้านขายยา

สำหรับบ้าน

ทีมงานของ thaifastmed.com เชื่อว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิตของคนหนึ่งคน เราเชื่อว่าครอบครับที่ดีและมีความสุขจะส่งเสริมให้คนมีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้น สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้สึกประสบความสำเร็จในชีวิต เราให้ความสำคัญกับทีมงาน และพนักงานของ thaifastmed.com ทุกคนด้วยการที่ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และให้เวลากับพวกเขาในการที่จะกลับไปดูแลครอบครัว ทั้งหมดนี้ ทีมงานเห็นว่าจะทำให้พนักงานของเราสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพของพนักงานของเรา เราถือว่าพนักงานของเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว thaifastmed.com ที่จะพาเราก้าวไปข้างหน้าเพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้นไป

ด้วยความเชื่อที่ว่าครอบครัวที่มีความสุขจะนำพาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้น ทางทีมงานของเราได้ขยายการบริการจากการส่งยาและผลิตภัณฑ์ไปสู่หน่วยงานทางธุรกิจ ไปสู่การส่งยาสามัญประจำบ้าน อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ไปยังบ้านและที่พักอาศัย เราเปิดการให้บริการส่งสินค้าไปถึงบ้านท่านเพื่อที่จะทำให้ท่านมั่นใจที่จะมีสุขภาพที่ดี เรายังเปิดให้บริการส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวที่บ้าน นอกจากนี้เรายังเปิดให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งบริการ surprise ที่ทำให้ท่านสามารถที่จะส่งสิ่งของเครื่องบำรุงให้คุณพ่อคุณแม่ของท่านได้แม้ว่าท่านจะอยู่ไกลเพียงใดก็ตาม ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะทำให้เราเป็นบริษัทหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการที่จะทำให้ครอบครัวส่วนเล็กๆของสังคมไทยมีความสุขจากการที่มีสุขภาพที่สมบูรณ์


สำหรับเพื่อนร้านขายยา

เราให้บริการส่งยาขายส่ง ครบวงจรให้กับเพื่อนร้านขายยาที่ต้องการยาคุณภาพ ในราคาค้าส่ง เพื่อที่จะทำให้คุณไม่จำเป็นต้องติดต่อกับหลากหลายบริษัทและสามารถเบนความสนใจมาที่การพัฒนาร้านยา และเพิ่มยอดขาย เราให้บริการส่งยาบางประเภท เช่นยาสามัญประจำบ้านทางไปรษณีย์หากท่านอยู่ในต่างจังหวัด

เราเองก็เป็นหนึ่งในร้านขายยาเช่นกัน และเราถือว่าบริการอันนี้เป็นบริการระหว่างเพื่อนร้านขายยาด้วยกัน ซึ่งน้ำใจระหว่างเพื่อนจะมาก่อนสิ่งอื่นเสมอ

 

Visitors: 67,798