หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ thaifastmed.com เวปไซต์โดย หจก. L.R.Pharma เป็นบริการส่งยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ครบวงจรซึ่งเปิดให้บริการโดย หจก. L.R.Pharma ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ทางด้านยาเกินกว่า 25 ปี ทีมงานปฏิบัติการประกอบด้วย เภสัชกรร้านยาคุณภาพ บุคคลากรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบห้องยา และทีมงานขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ลูกค้าของเรามีตั้งแต่โรงงานขนาดใหญ่ บริษัทเอกชน โรงเรียน ที่มีห้องพยาบาลในตัว รวมทั้งบ้านอยู่อาศัย และเพื่อนร้านขายยา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 


ทางทีมงานของเราเชื่อมั่นว่าสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรจะได้รับ เราจึงทุ่มเทการทำงานส่งยาที่มีคุณภาพตรงถึงที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของทุกคน เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้น

–     เภสัชกร เสาวลักษณ์ วรรณะพาหุณ

  ผู้บริหาร

Visitors: 69,105