ผู้บริหาร

เสาวลักษณ์ วรรณะพาหุณ

เภสัชกร และผู้บริหาร

เภสัชกรหญิงเสาวลักษณ์ วรรณะพาหุณ เป็นผู้เชื่ยวชาญด้านการจัดจำหน่ายและให้คำปรึกษาด้านยามาเป็นเวลากว่า 30 ปี เธอเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจัดตั้งร้านยาหลายร้าน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งร้านยา และการส่งยาให้กับ โรงงาน เธอเองยังมีประสบการณ์บริหารร้านยาคุณภาพในโครงการของ กองควมคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Phama Time โดยส่วนตัวแล้ว เธอมีเป้าหมายการทำงานในการให้บริการยาที่มีคุณภาพให้กับบุคคลทั่วไป

 

 

 

 

 

Visitors: 68,717