ลูกค้า โรงงาน โรงเรียน และธุรกิจ

สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ โรงงาน และโรงเรียน (1,000 คนขึ้นไปตามกฏกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ)

thaifastmed.com เริ่มบริการขายส่งยา และบริหารห้องยาจากธุรกิจขนาดใหญ่ เราได้ให้บริการกับโรงงานหลายโรงงานที่มีห้องยาขนาดกลางไปจนถึงห้องพยาบาลขั้นต้น เรายังมีประสบการณ์ให้บริการกับโรงเรียนหลายโรงเรียน และการบริหารห้องยาสำหรับเด็กนักเรียน เรามีลูกค้าขนาดใหญ่หลายแห่งที่ใช้บริการของเรามาเป็นเวลากว่า 20 ปี ในช่วงเริ่มแรก การบริการอันทุ่มเท ครบวงจร และตรงเวลาของเราได้รับการบอกต่อ จนทำให้เราได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นมา เราให้บริการกับห้องยาครบวงจรตั้งแต่บริการส่งยาไปจนถึงบริการบุคลากรและการบริหารห้องยา นอกจากนี้เรายังเปิดให้คำปรึกษาปัญหายาทั่วไปและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห้องยา ลดการสต็อกยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรของคุณ ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดการลาหยุด และ ป้องกันการแพร่กระจายของโรคในออฟฟิศ

ทุกวันนี้ ผู้บริหารของ thaifastmed.com เชื่อว่าธุรกิจขนาดใหญ่ โรงงาน และโรงเรียน เป็นส่วนสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย และเข้าใจว่าการมีห้องพยาบาลที่ดีในการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของพนักงาน จะทำให้พนักงานลาป่วยน้อยลงเพื่อลดปัญหาจำนวนคนไม่พอให้การผลิต การแยกและรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น เป็นเป้าหมายสำคัญของลูกค้าเหล่านี้ และทางผู้บริหารของ thaifastmed.com จะทำอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของท่าน จากประสบการณ์ของผู้บริหารของ thaifastmed.com การให้บริการห้องยาในธุรกิจขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จะต้องมียาที่จำเป็นต้องใช้ตลอดเวลา ทางเราจะเป็นผู้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้ท่าน โดยการวางแผนเพื่มประสิทธิภาพของห้องยา และลดการสต็อกยาไปในเวลาเดียวกัน

ทาง thaifastmed.com ได้เปิดให้บริการส่งยาและบริหารห้องยาแก่บริษัทขนาดใหญ่ โรงงานและโรงเรียน เราสามารถติดต่อจัดทำห้องยาทุกขนาด บรรจุตัวยาได้หลากหลายประเภทตามความต้องการ รวมทั้งให้คำปรึกษาและดูแลในช่วงเริ่มต้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ ทางเรา thaifastmed.com หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทของท่าน และช่วยบริษัทในการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดรายจ่ายทางห้องยา และการสต็อกยา


สำหรับธุรกิจขนาดกลาง (200-1,000 คนขึ้นไปตามกฏกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ)

เราให้บริการกับธุรกิจขนาดกลางมาเป็นเวลานานจนรู้ถึงความต้องการของธุรกิจขนาดนี้ เราให้บริการ ห้องยาครบวงจรตั้งแต่บริการส่งยาไปจนถึงบริการบุคลากรและการบริหารห้องยา นอกจากนี้เรายังเปิดให้คำปรึกษาปัญหายาทั่วไปและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห้องยาขนาดกลาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรของคุณ ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดการลาหยุด และ ป้องกันการแพร่กระจายของโรคในออฟฟิศ

ทุกวันนี้ ผู้บริหารของ thaifastmed.com เชื่อว่าธุรกิจขนาดกลางในประเทศไทยเป็นส่วนสำคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในประเทศไทย จำนวนการจ้างงานของธุรกิจขนาดกลางในกรุงเทพมหานครนั้นมีมากมาย ทางผู้บริหารของเราพบว่า โดยทั่วไป ธุรกิจขนาดกลางในประเทศไทยนั้นยังไม่มีระบบสวัสดิการด้านสุขภาพกับพนักงานของบริษัทอย่างพอเพียง แต่อย่างไรตาม จากประสบการณ์ของผู้บริหารของ thaifastmed.com การเปิดให้บริการห้องยาในธุรกิจขนาดกลางนั้น เป็นการกระทำที่ทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากกับบริษัทเนื่องจาก (1) จะทำให้พนักงานลาป่วยลดลงเนื่องจากการเจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถมารับยาได้ที่ห้องยา (2) ลดอัตราการพนักงานเบิกจ่ายค่าโรงพยาบาล (3) เพิ่มความรู้สึกอันดีให้กับพนักงาน ทำให้พวกเขารู้สึกว่าทางบริษัทให้ความสนใจกับสุขภาพของพวกเขา และได้ลงทุนจัดตั้งห้องยาให้กับพวกเขา

ทาง thaifastmed.com ได้เปิดให้บริการส่งยา และบริหารห้องยาสำหรับบริษัทขนาดกลาง เพื่อให้มีห้องยาที่สามารถจ่ายยาได้อย่างมีประสิทธิภาพเคียงกับห้องยาของบริษัทขนาดใหญ่ เราสามารถติดต่อจัดทำห้องยาทุกขนาด บรรจุตัวยาได้หลากหลายประเภทตามความต้องการ รวมทั้งให้คำปรึกษาและดูแลในช่วงเริ่มต้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ ทางเรา thaifastmed.com หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในประเทศไทย และช่วยบริษัทขนาดกลางในการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดรายจ่ายทางห้องยา 


สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (10-200 คนขึ้นไปตามกฏกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ)

เราถือว่าเราเป็นผู้ที่เข้าใจธุรกิจขนาดเล็กได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเราเองก็เป็นหนึ่งในธุรกิจขนาดเล็กเรามีประสบการณ์ในการบริหารส่งยาให้กับธุรกิจขนาดเล็กมากว่า 10 ปี เราเข้าใจถึงความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะตอบสนองถึงความต้องการให้เป็นอย่างดีที่สุด เราเปิดบริการส่งยาสามัญประจำบ้าน และยาทั่วไปในราคาสุดประหยัด นอกจากนี้ เรายังเปิดให้คำปรึกษาเรื่องยาและสุขภัณฑ์ และยังเปิดให้บริการเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการเปิดห้องพยาบาลให้บริษัทของท่านอีกด้วย

 

 

Visitors: 69,721