เกี่ยวกับเรา

thaifastmed.com เป็นบริการส่งยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ครบวงจรซึ่งเปิดให้บริการโดย หจก L.R.Pharma ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ทางด้านยาเกินกว่า 25 ปี ทีมงานปฏิบัติการประกอบด้วย เภสัชกร บุคคลากรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบห้องยา และทีมงานขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ลูกค้าของเรามีตั้งแต่โรงงานขนาดใหญ่ บริษัทเอกชน โรงเรียน ที่มีห้องพยาบาลในตัว รวมทั้งบ้านอยู่อาศัย และเพื่อนร้านขายยา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

ทีมงานของ thaifastmed.com ยึดถือหลักในการดำเนินธุรกิจ 3 ข้อดังนี้

  • ส่งยาดีมีคุณภาพ – thaifastmed.com เอาใจใส่ในการซื้อยา เพื่อให้มั่นใจได้ว่ายาที่ส่งให้กับลูกค้ามีคุณภาพสูงที่สุด และลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เอาใจใส่ลูกค้าเหมือนญาติคนหนึ่ง – ทีมงานเราถือว่า การบริการลูกค้าคืองานที่สำคัญที่สุดของเรา ทางเรามีทีมงานตอบคำถามด้านยา ให้คำปรึกษาด้านยาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้า เพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราได้รับความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด
  • บริการด้วยความจริงใจซื่อสัตย์ ตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณ - ทีมงานเราจะถือเอาความจริงใจซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณ อยู่เหนือกำไรทางธุรกิจอยู่เสมอ

 

ทางทีมงานของเราเชื่อมั่นว่าสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรจะได้รับ เราจึงทุ่มเทการทำงานส่งยาที่มีคุณภาพตรงถึงที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของทุกคน เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้น


  • สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ โรงงาน และโรงเรียน (1,000 คนขึ้นไปตามกฏกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ) thaifastmed.com เริ่มบริการขายส่งยา และบริหารห้องยาจากธุรกิจขนาดใหญ่ เร...

  • สำหรับบ้าน ทีมงานของthaifastmed.comเชื่อว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิตของคนหนึ่งคน เราเชื่อว่าครอบครับที่ดีและมีความสุขจะส่งเสริมให้คนมีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้น สามา...

  • เสาวลักษณ์ วรรณะพาหุณ เภสัชกร และผู้บริหาร เภสัชกรหญิงเสาวลักษณ์ วรรณะพาหุณ เป็นผู้เชื่ยวชาญด้านการจัดจำหน่ายและให้คำปรึกษาด้านยามาเป็นเวลากว่า 30ปี เธอเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจัดต...
Visitors: 67,798